حرکت احتمالی قیمت دلار در دو سناریو

در این سناریو پیش بینی شده است که هیچ گونه توافقی نشود. در سناریوی بایدن به دلیل برخورد معتول‌تر دموکراتها با برجام، و تمایل و انتظار مردم به کاهش دلار، در ابتدا کاهش می‌یابد ولی به دلیل همان عدم تعادلهای داخلی دوباره شروع به افزایش می‌کند.

این افزایش طوری است که در شش ماهه دوم سال آینده احتمال دارد که این دو به یک نقطه برسند.دلیل رسیدن این دو سناریو در سال آینده وجود عدم تعادلهای داخلی در هر دو سناریو و وجود منافع مشترک هر دو حزب آمریکا در کنترل ایران است که در هر دو سناریو با فرض نبودن توافق، منحنی‌ها ترسیم شده‌اند.

نسبت دادن افزایش نرخ ارز به تحریم‌ها و انتخابات امریکا در میان مدت و بلند مدت توجیه نبودن سیاستهای پولی و ارزی مناسب است. از بین رفتن تحریمها سطح ارتفاع دو منحنی را تا حدی پایین می‌آورد، ولی شکل صعودی منحنی تغییری نمی‌کند. تعمدا قیمت را ننوشتم و برای محاسبه این منحنی‌ها از هیچ محاسبه‌ای استفاده نکردم، تنها برگردان تصویرم از اتفاقات داخلی و بین‌المللی در سال جاری و سال آینده است.

*دکتر مرتضي ايماني راد